Kapitan Pilot Śmigłowcowy

 Śp. Andrzej Wojewódzki

22.01.1951-31.01.2009